O projektu

Planeta našim dětem

Projekt byl založen v roce 2019 Bárou Jankovou. Jeho hlavní myšlenkou je omezení množství odpadů z obalových a výplňových materiálů tím, že jim vdechneme nový život.

Spolek Planeta našim dětem byl založen 15.2.2021.

Od občanů sbíráme obalový a výplňový materiál, který používají především e-shopy k ochraně zboží při jeho zasílání zákazníkům. Spolupracujeme s e-shopy z blízkého okolí, abychom šetřili přírodu také při přepravě materiálů.

V obcích máme umístěné speciální popelnice, kde se tyto materiály sbírají. Popelnice jsou umístěny většinou u školských zařízení i rodinných center. Vysbíraný materiál se následně předá lokálním odběratelům k dalšímu použití. Tímto zkracujeme dobu, kdy by se materiál sbíral do standardních kontejnerů, recykloval a následně opět vyráběl.

Přidanou hodnotou projektu je snižování nákladů e-shopů na nákup obalových/výplňových materiálů. U obcí je to pak snižování nákladů za nakládání s odpady v souvislosti s novými nařízeními EU.  Revanší jsou většinou věcné dary pro děti dané obce. Děti v Choceradech získaly darem od e-shopů například temperové barvy, hmyzí domeček a tři knihy do obecní knihovny.