Recyklujeme pro budoucnost

Planeta našim dětem

Jak projekt vznikl?

Jmenuji se Barbora Janková a jsem maminka dvou dětí.

Dostala jsem tento nápad , když jsem vybalovala nákupy z internetových obchodů. Měla jsem v té době 2,5 letého syna a 6 měsíční dcerku. Abych ušetřila čas, objednávala jsem běžné nákupy z e-shopů. V tu chvíli jsem si uvědomila, kolik čistého odpadu jsem právě vyprodukovala. 

Celá naše rodina třídí, ale najednou mi to přišlo málo. Oslovila jsem naši obec (Chocerady), zda by bylo možné skladovat čisté výplňové materiály a nabízet je zpět lidem, kteří něco potřebují poslat. Starostka mě podpořila a nasměrovala na firmy, které výplně využívají. 

Během 2 dnů se ke mně přidaly dvě maminky a rozjely jsme realizaci nápadu u nás v Choceradech. Podoba projektu se stále vyvíjí – dnes máme popelnice nejen u nás v Choceradech, ale v mnoha dalších obcích a vybíráme nejen čistý výplňový materiál, ale i čisté dvouchlopňové krabice.

Věřím, že život do určité míry máme ve svých rukou a jsem vděčná, že jsem potkala lidi, kteří smýšlejí podobně, ať už na straně obcí a měst, tak na straně e-shopů.

Co děláme?

-1-

— Pomáháme snižovat množství odpadů a dáváme jim další šanci

Hlavní myšlenkou projektu je omezení množství odpadů z obalových a výplňových materiálů tím, že jim vdechneme nový život.

-2-

— Navrhujeme umístění sběrných popelnic

Umístění popelnic navrhujeme ve spolupráci s obcí. Většinou jsou umístěny u školek/škol, ve sběrných dvorech či u dětských center. Že se jedná o popelnici našeho projektu poznáte snadno – je polepena symbolikou Planeta našim dětem. 

-3-

— Zapojujeme školy a školky

Děti dané obce si ve spolupráci s dospělými tvoří samy svou popelnici tak, aby jim dělalo radost nosit tam to, co do nich patří a porozumět tak přínosu celého projektu. Některé školy dokonce zapojují studenty do komunikace s námi a následně přímo s e-shopy.

-4-

— Oslovujeme a propojujeme obce s e-shopy

Protože bez nich by to nešlo!

Kdo v tom jede s námi?